zadnje novice

11.7.2019 - Nižje jedrske projekcije ogrožajo britanski podnebni cilj

National Grid , ki je lastnica in upravnica omrežja za prenos električne energije v Angliji in Walesu, je zmanjšala napovedi jedrskih zmogljivosti v svojih najnovejših energetskih scenarijih. Vendar pa bi bilo za dosego novega cilja Združenega kraljestva o »neto-nič« podnebnih spremembah potrebno več jedrske energije.

29.5.2019 - Drugi kitajski EPR dosegel kritičnost

Taishanska druga enota jedrske elektrarne v kitajski provinci Guangdong je pričela z vreižno reakcijo. S tem je postal drugi EPR reaktor zapovrstjo za enoto Taishan 1, ki je dosegel mejnik verižne reakcije.

28.5.2019 - IEA opozarja na pomembnost pro-jedrske politike

"International Energy Agency (IEA)" je v svojem novem poročilu predlagala način vodenja energetske politike, o katerem so diskutirali na 10. obletnico "Clean Energy Ministerial (CEM10)" v Vankuvru - Kanadi, za države ki vidijo potencialno vlogo jedrske energije pri energetski tranziciji. ''''''''''''''''Jedrska energija v čistem energetskem sistemu'''''''''''''''' je prvo pariško poročilo agencije, ki naslavlja jedrsko energijo že skoraj dve desetletji, z razlogom, da bi bila ta pomembna tema ponovno obravnavana v globalnih energetskih razpravah.

11.7.2019 - Nižje jedrske projekcije ogrožajo britanski podnebni cilj

Zaradi negotovosti glede novega izvajanja jedrskih projektov je National Grid razvila nove energetske scenarije z nižjimi projekcijami za jedrske zmogljivosti med letoma 2025 in 2040. Poleg tega samo eden od štirih scenarijev, scenarij Dve stopinji, vključuje dodatne jedrske zmogljivosti med letoma 2040 in 2050.

Scenarij Dve stopinji ima največjo možno jedrsko zmogljivost, ki bo do leta 2050 dosegla 16,6 GW. Ta vključuje tudi okoli 7 GW iz majhnih modularnih reaktorjev (SMR). Scenarij stabilne rasti kaže, da bodo jedrske zmogljivosti do leta 2038 dosegle 9,6 GW, vendar brez prispevka po tem letu in brez deleža SMR. Scenarij obnovljivih virov energije bo do leta 2038 dosegel 7,9 GW jedrskih zmogljivosti, četrti scenarij pa bo dosegel za 4,6 GWe jedrskih zmogljivosti. Zadnji scenarij upošteva projekta Hinkley Point C in Sizewell B, ki bosta začela z obratovanjem po letu 2030.

Več jedrske energije za doseganje »neto-nič« podnebnih ciljev

Poročilo National Grid pravi, da bi za dosego novega pravno zavezujočega cilja Združenega kraljestva o neto-ničelnih emisijah ogljika do leta 2050 elektroenergetski sistem moral vključevati samo proizvodnje vire na osnovi brezogljičnih virov. Nobeden izmed štirih scenarijev ne izpolnjujeje tega cilja, še najbljižje mu je scenarij »Dveh stopinj« zahvaljujoč visokemu deležu OVE in jedrske energije ter uporabi tehnologije shranjevanja ogljika iz plinskih elektrarn. V scenariju Dveh stopinj naj bi do leta 2050 energetski sektor letno oddajal manj kot sedem megaton ekvivalenta ogljikovega dioksida v primerjavi s približno 73 megatonami v letu 2017.

Ločen scenarij neto-nič kaže na dodatne korake, ki jih Združeno kraljestvo potrebuje za izpolnitev novega pravno zavezujočega cilja. V tem scenariju je elektrifikacija večja kot v katerem koli od štirih osnovnih scenarijev, predvsem zaradi večje elektrifikacije industrijskega in komercialnega sektorja. Posledično je največje povpraševanje po električni energiji veliko večje. Jedrska zmogljivost je v scenariju neto-nič višja, z instalirani zmogljivostjo 18,6 GW do leta 2050.

Glavno sporočilo

Poročilo, ki temelji na prispevku več kot 600 strokovnjakov, prikazuje „verodostojne poti in scenarije za prihodnost energije“ za naslednjih 30 let in naprej. Preučuje potrebo po energiji v Veliki Britaniji, električni energiji in plinu - preučuje, od kod lahko pride, kako se mora spremeniti in kaj to pomeni za potrošnike, družbo in sam energetski sistem.

Fintan Slye, direktor National Grid, pravi v poročilu, da je razogljičenje energije "temeljno za prehod v trajnostno prihodnost". Dodal je: "Naši energetski scenariji za prihodnost so namenjeni spodbujanju razprave, ki bo pomagala pri odločitvah, ki nam bodo pomagale pri doseganju ciljev za zmanjšanje emisij ogljika, in končno oblikovati energetski sistem prihodnosti."

Analiza je v skladu s poročilom, ki ga je objavil Odbor za podnebne spremembe, v katerem je navedeno, da ukrepi za zmanjšanje toplogrednih plinov močno zaostajajo za potrebnim, še preden je vlada postavila strožji novi cilj za zmanjšanje onesnaževanja na nič do leta 2050.

Združeno kraljestvo, ki naj bi 2020 gostilo vrh Združenih narodov o podnebnih spremembah, je meseca maja postalo prvo večje gospodarstvo na svetu, ki je sprejelo zakone, s katerimi bo do leta 2050 končalo svoj prispevek h globalnemu segrevanju.

 

Vir: World Nucelar News

http://www.world-nuclear-news.org/Articles/Less-nuclear-threatens-UK-climate-ambitions


Seznam ostalih novic

    © 2019 - izdelava spletnih strani - studioStyle