zadnje novice

28.6.2016 - Sodelovanje med EDF in MHI

Francosko podjetje EDF in japonski Mitsubishi Heavy Industries (MHI) sta pred kratkim podpisala memorandum o soglasju (MOS) za sodelovanje na področju civilne jedrske energije, vključno s pridobitvijo deleža družbe MHI v družbi Areva NP in nadaljnjim skupnim razvojem reaktorja Atmea1.

16.5.2016 - NRC prejel prvi zahtevek za odobritev lokacije za manjše modularne reaktorje (SMR)

Ameriška družba Tennessee Valley Authority (TVO) je na ameriški upravni organ - Nuclear Regulatory Commission (NRC) naslovila zahtevek za t.i. zgodnje lokacijsko dovoljenje - Early Site Permit (ESP) – za morebitno izgradnjo modularnih reaktorjev SMR in sicer za lokacijo Clinch River v zvezni državi Tennesse.

14.4.2016 - Podana vloga za obratovanje dovoljenje finskega EPR.

Finsko podjetje Teollisuuden Voima Oyj (TVO) je danes vložilo zahtevek za obratovanje tretje enote jedrske elektrarne Olkiluoto. Prva taka EPR elektrarna bo začela obratovati predvidoma konec leta 2018.

ZDRUŽENJE - SLOVENSKI JEDRSKI FORUM

Združenje - Slovenski jedrski forum - SJF  je ustanovljen z namenom, da deluje in nastopa  kot predstavnik jedrske Foratom - Slovenski jedrski forumindustrije pri skupnih zadevah. Najpomembnejše naloge SJF so, da skrbi za izmenjavo informacij , izkušenj in znanja, deluje za izboljšanje odnosov z državnimi institucijami, zagotavlja informacije o jedrski energiji državnim institucijam, medijem in javnosti, organizira izobraževanja in obravnavanje zakonskih predpisov in standardov v Sloveniji in EU, ter sodeluje v odborih in delovnih skupinah FORATOM.

FORATOM je združenje gospodarskih družb in institucij v Evropi, delujočih na področju jedrske tehnologije. Njegov glavni namen je povezava jedrske industrije in različnih političnih institucij (Evropski parlament, Evropska komisija ...), kjer se oblikuje skupna energijska politika EU.

RAZVOJ IN RAST SJF

Nadaljnji razvoj in rast SJF zahtevata dejavnosti, ki bodo v prihodnjih letih usmerjene predvsem v doseganje naslednjih ciljev:

  • širša vključitev vseh članov v dejavnosti foruma,
  • podpora članom foruma pri strokovnem izpopolnjevanju,
  • zagotavljanje vidnosti foruma v slovenski družbi,
  • spodbujanje dejavnosti mlajših generacij jedrskih strokovnjakov.

© 2016 - izdelava spletnih strani - studioStyle