zadnje novice

17.8.2018 - Zagon kitajskih enot AP1000

Na Kitajskem so dne 17. avgusta dosegli dva pomembna mejnika pri gradnjah AP1000, enota Sanmen 2 je dosegla prvo kritičnost, enota Haiyang 1 pa se je sinhronizirala z omrežjem.

8.8.2018 - Vročinski val vodi vlade po svetu (celo tiste, ki so proti), da se vračajo k jedrski energiji

Rekordni vročinski valovi so povečali svetovno povpraševanje po električni energiji, saj se je povečala potreba po obratovanju klimatskih naprav. Zaradi tega se tudi vlade, ki so znane po svojih neugodnih politikah za jedrsko energijo, obračajo k temu viru energije.

2.7.2018 - Elektriko začela proizvajati prva enota AP1000

Na Kitajskem so enoto 1 jedrske elektrarne Sanmen povezali v električno omrežje, s čimer je omenjena enota postala prva AP1000 enota na svetu, ki se je uspela povezati v omrežje ter uspešno proizvaja elektriko. Ta mejnik so dosegli le dan za tem, ko je prav tako na Kitajskem, Taishan 1 postal prvi EPR reaktor, ki je dosegel proizvodnjo elektrike tako kot prva enota AP1000.

10.5.2011 - Jedrske elektrarne ne predstavljajo tveganje za otroško levkemijo

Izčrpna in poglobljena študija ni razkrila znatnih dokazov o povečanem tveganju za levkemijo pri otrocih, ki v Veliki Britaniji živijo v bližini jedrskih elektrarn.

Poročilo, ki ga je objavil neodvisni Odbor za medicinske vidike sevanja v okolje (Committee on Medical Aspects of Radiation in the Environment/Comare), je predstavil novo analizo podatkov. Poročilo razkriva podatke o pojavu levkemije pri otrocih, mlajših od pet let, ki so živeli v okolici 13 jedrskih elektrarn v Veliki Britaniji, med letoma 1969 in 2004. Poleg tega študija vključuje dodatne dejavnike, ki jih prejšnja Comarova poročila ne vključujejo, in po mnenju odbora lahko vplivajo na razlike glede obolenj za levkemijo v primerjavi s študijami v drugih državah.
Prejšnje Comarevo poročilo, ki analizira obdobje med letoma od 1969 do 1993, ne navaja dokazov, da je v Veliki Britaniji življenje znotraj 25 kilometrskega območja okoli jedrske elektrarne povezano s povečanim tveganjem za nastanek raka pri otrocih. Zagon za dodatne študije na to temo je odbor dobil na podlagi leta 2007 izvedene nemške študije Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken – KiKK (Rak pri otrocih, ki živijo v bližini jedrskih elektrarn) in leta 2009 objavljeni študiji britanskega Ministrstva za zdravje.
 
Glede na nedavno objavljeno poročilo se število patoloških primerov levkemij in limfomov (izključeni so Hodginsonovi limfomi), ki se pojavljajo pri otrocih znotraj 10 kilometrskega pasu jedrske elektrarne, ne razlikuje od števila v skupini bolnikov v kontrolni skupini. Študija tako ugotavlja, da je ocena tveganja obolenj za levkemijo pri otrocih, ki živijo v okolici jedrskih elektrarn zelo majhna oziroma nična.
 
Študija se osredotoča tudi na raziskave opravljene v drugih državah, še posebej na raziskavo KiKK. Raziskava, ki je izvedel Nemški urad za odkrivanje raka pri otrocih v imenu Zveznega urada za varstvo pred sevanji (Bundesamt für Strahlenshutz, BFS), razkriva pozitivno povezavo med tveganjem za nastanek raka pri otrocih, mlajših od pet let, ki živijo znotraj 5-kilometrskega pasu jedrske elektrarne.
 
Odbor Comare ugotavlja, da v študiji KiKK v zgodnjem obdobju, med letoma 1980 in 1990, obstaja večje tveganje za obolenje kot v kasnejših dveh obdobjih (med letoma 1991 in 1995 ter 1996 in 2003). V kasnejšem obdobju je na rezultate raziskave KiKK močno vplivala skupina primerov levkemije, blizu jedrske elektrarne Krummel. Odbor Comare hkrati tudi opozarja, da KiKK-ova študija v analizo ni vključila morebitnih oteževalnih okoliščin (npr. ni upoštevala socialnega statusa opazovanih), v omenjeni raziskavi pa izpostavlja tudi razkorak med samih geografskim poznavanjem raziskovanega in potekom same raziskave.
Comaro v svoji raziskavi ne najde dokazov, ki bi lahko potrjevali KiKK-ovo hipotezo, ki pravi, da so bili otroci, izpostavljanji izpustom tritija in ogljikovega izotopa ogljik-14, povezani s povečanim tveganjem za nastanek raka v otroštvu ter da so zaradi tovrstnih posledic bili ti izpusti v preteklosti deležni premalo pozornosti.
Poročilo odbora Comaro pravi, da »ni nobenega razloga, da bi spremenili svoje mnenje, saj dokazi, ki bi potrdili tezo, da v bližini jedrskih elektrarn obstaja povečana nevarnost za nastanek levkemije in drugih oblik raka pri otrocih, ne obstajajo«. Kljub temu pa vlado poziva k nenehnemu nadzorovanju. Prav tako pa v poročilu ponovi priporočilo iz prejšnjih poročil. Potrebno je nadaljevati z raziskavami (tako radiološkimi kot tudi ne-radiološkimi), ki odkrivajo vzroke levkemije pri otrocih. Še posebej je potrebno obravnavati vlogo infekcij.
Odbor tudi priporoča, da naj država ne znižuje učinkovitega nadzora glede okolja in zdravja ljudi in zatrjuje, da bodo ravno izsledki tega učinkovitega nadzora v prihodnosti odigrali ključno vlogo pri predvidenem britanskem jedrskem programu. »Jasno je, da program ne uživa vsesplošne podpore, zato je še posebej pomembno, da ustrezno odpravimo vse neutemeljene bojazni glede zdravstvenega tveganja«, navaja poročilo.     

Poročilo še priporoča, da je na področju jedrske energije v Veliki Britaniji potrebno ohraniti in na ostale države Evropske unije razširiti nadzor nad tekočimi izpusti in izpusti ogljika-14 v ozračje. Spremljanje ogljika-14 je obvezno samo v Veliki Britaniji in nikjer drugje v Evropi. Čeprav do danes ni predstavljal tveganja za zdravje, pa omenjeni izotop znatno prispeva k povečanemu odmerku sevanja.

Comare je neodvisno telo, ustanovljeno leta 1985. Njegov namen je ocenjevanje in svetovanje britanski vladi o vplivih naravnih in umetnih sevanj. Njegovo strokovno osebje, z znanjem s področja zdravja in drugih znanosti prihaja z univerz, raziskovalnih in zdravstvenih ustanov. Comare ponosno naznanja, da njegovi člani niso nikoli bili zaposleni na področju industrije, ki proizvaja električno energijo.
asdas
142 strani dolga študija je na voljo na Comarovi spletni strani.
sdfsd
Vir: WNN


Seznam ostalih novic

    © 2019 - izdelava spletnih strani - studioStyle