zadnje novice

17.8.2018 - Zagon kitajskih enot AP1000

Na Kitajskem so dne 17. avgusta dosegli dva pomembna mejnika pri gradnjah AP1000, enota Sanmen 2 je dosegla prvo kritičnost, enota Haiyang 1 pa se je sinhronizirala z omrežjem.

8.8.2018 - Vročinski val vodi vlade po svetu (celo tiste, ki so proti), da se vračajo k jedrski energiji

Rekordni vročinski valovi so povečali svetovno povpraševanje po električni energiji, saj se je povečala potreba po obratovanju klimatskih naprav. Zaradi tega se tudi vlade, ki so znane po svojih neugodnih politikah za jedrsko energijo, obračajo k temu viru energije.

2.7.2018 - Elektriko začela proizvajati prva enota AP1000

Na Kitajskem so enoto 1 jedrske elektrarne Sanmen povezali v električno omrežje, s čimer je omenjena enota postala prva AP1000 enota na svetu, ki se je uspela povezati v omrežje ter uspešno proizvaja elektriko. Ta mejnik so dosegli le dan za tem, ko je prav tako na Kitajskem, Taishan 1 postal prvi EPR reaktor, ki je dosegel proizvodnjo elektrike tako kot prva enota AP1000.

12.5.2011 - Zmanjševanje stroškov jedrske energije v Veliki Britaniji

Jedrska energija bo v Veliki Britaniji igrala pomembno vlogo pri izpolnjevanju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Medtem skupina strokovnjakov trdi, da lahko preveč ambiciozno zastavljeni cilji glede obnovljivih virov škodujejo cilju zmanjševanja ogljikovih izpustov.

Vlada Velike Britanije je marca 2007 v spremenjenem zakonskem osnutku o podnebnih spremembah določila vrsto jasnih ciljev za zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida: do leta 2020 naj bi se le-te zmanjšale za od 26 do 32%, do leta 2050 za 60%. Cilj za leto 2050 so nato povečali na 80%.
Leta 2008 so Britanci, z namenom svetovanja vladi na področju podnebnih sprememb, ustanovili Odbor za podnebne spremembe (The Committee on Climate Change/CCC). V maju 2010 je novoizvoljena vlada zahtevala, da odbor preuči možnosti na področju razvoja obnovljivih virov in vladi svetuje, ali je potreben ponovni pregled na področju obstoječih ciljev. 
 
Odbor je objavil svoje ugotovitve in dejal: »Naš skupni zaključek tega pregleda je, da obstajajo možnosti za pomemben prodor obnovljivih virov energije. Do leta 2030 bi se delež obnovljivih virov povišal iz sedanjih 3% na 45%. Tehnično izvedljivo je tudi, da se delež do leta 2050 še poveča. Prav tako bi bilo ogljikove izpuste mogoče zmanjševati s povečano rabo jedrskih virov in omejitvijo obnovljivih virov«.
Odbor navaja, da je jedrska energija s svojimi nizkimi izpusti ogljikovih emisij do leta 2020 najbolj stroškovno učinkovita rešitev proizvodnje energije. To opravičuje precejšnje naložbe in pomisleke glede jedrske varnosti. Vendar pa opozarja, da ne smemo popolnoma postati odvisni samo od jedrske energije, saj obstaja kar nekaj negotovosti, kot so: stroškovna plat, dolgoročnost dobave goriva, skladiščenje odpadkov, razpoložljivost ter sprejemljivost jedrske energije v očeh javnosti. Kljub temu pa bo verjetno, da bo zaradi razmeroma nizkih stroškov proizvodnje imela glavno vlogo vsaj do leta 2050.

Poročilo o obnovljivih virih energije (The Renewable Energy Review), pri proizvodnji jedrske energije navaja, da je goriva dovolj za vsaj petdeset let, čeprav lahko to v prihodnosti postane pereča tema. Problem lahko predstavlja tudi razpoložljivost lokacij.
 Odbor CCC je glede nedavne nesreče v jedrski elektrarni Fukušima Daiichi izjavil: »Kljub temu, da se okoliščine v katerih se je zgodila nesreča, močno razlikujejo od okoliščin, v katerih so predvidene nove jedrske elektrarne v Veliki Britaniji, bi ta nesreča lahko vplivala na predvidene možnosti za jedrsko energije na Otoku in posledično načrtovanemu zmanjševanje ogljikovih izpustov«. Dodaja pa, da je verjetnost za tovrstno nesrečo v Veliki Britaniji izredno majhna. Odbor navaja, da bi bilo v prihodnje smiselno omejiti jedrsko energijo in več prispevati v obnovljive vire energije.
Poročilo priporoča, da vlada sprejme listino, ki se zavzema za obnovljive vire in druge nizko-ogljikove tehnologije. CCC je dejal da bi tako tržni mehanizmi spodbudili konkurenčne naložbe v zrele tehnologije, kot so jedrska in vetrna energija.   
Poročilo določa scenarij proizvodnje električne energije, kjer 40% električne energije prihaja iz obnovljivih virov, 40% iz jedrske energije, 15% iz premoga in plina in manj kot 10% iz plina. CCC je dejal, da ta scenarij temelji na uresničevanju gradnje vetrnih elektrarn do leta 2020. Scenarij vključuje tudi osem, do leta 2020 načrtovanih jedrskih elektrarn, s približno 18 GWe močjo.
Predsednik odbora Lord Adair Turner je dejal: »Naša analiza je pokazala, da so tehnologije obnovljivih virov energije zelo obetavne in imajo pomembno vlogo pri uresničevanju zadanega cilja – velikega zmanjšanja ogljikovih izpustov do leta 2050«.
Medtem je neodvisna skupina strokovnjakov opozorila, da je zastavljen načrt zmanjševanja ogljikovih emisij do leta 2020 drag ter da gre za preveliko zapravljanje denarja, ki bi ga lahko porabili za financiranje raziskav in predstavitev številnih novih nizko-ogljikovih tehnologij. V njihovem poročilu še piše, da so ciljni stroški zastavljenega načrta zmanjšanja ogljikovih izpustov preveliki, v primerjavi z dejanskim zmanjšanjem izpustov. Britanski vladi predlagajo, da ukrepa tako, da poišče nove ciljne rešitve ali da zmanjša stroške implementacije zadanih ciljev.
Skupina je raziskovala 16 različnih modelov, s katerimi bi dosegla cilj zmanjšanja emisij za 80% do leta 2050. Analiza je pokazala, da nobeden od modelov ne dosega zastavljenega cilja - 35% proizvodnje iz obnovljivih virov do leta 2020. Zato ocenjujejo, da je načrt zmanjševanja emisij zastavljen neučinkovito.
Glede na poročilo skupine, modeli kažejo na velik pomen CCS-ja in jedrske energije. Brez ene ali druge bodo ogljikovi izpusti občutno narasli. Z izključno uporabo obnovljivih virov za proizvodnjo energije pa so možnosti zmanjšanja predvidenih izpustov do leta 2050 dvomljivi. "Ovire, ki so prisotne pri jedrski energiji so predvsem politične in gospodarske narave", še dodajajo.

Vir: WNN Seznam ostalih novic

    © 2019 - izdelava spletnih strani - studioStyle